Skip to main content

Berunka Mičková

Berunka, Beruška, Berča, princezna i čertidlo...
To je moje výjimečná holčička, která dává svojí jinakostí věci do pohybu. Často jiným směrem než bych si přála, často jiným tempem než si myslím, že jsem schopná zvládnout... a pak přijde ten pohled, úsměv, smích...
To je náš život.
Někdy stačí málo a někdy je to málo nejvíc co může být!

"Paradox štěstí spočívá v tom, že štěstí vzniká jako vedlejší produkt, něčeho jiného, něčeho co absorbuje celou naši energii a vyžaduje naše veškeré dovednosti a schopnosti."

Aristoteles

Berunka má těžké kombinované postižení. Má atypický Rettův syndrom, genetické onemocnění, které s sebou nese mnoho komplikací a zasahuje všechny oblasti - fyzickou, duševní, psychickou i senzorickou.
Také má oční vadu, strabismus a nystagmus, těžké mentální postižení a centrální apraxii (neumí cíleně používat pohyb).
V praxi to znamená, že Berunka nechodí, neleze, nemluví, nic neopakuje, sama se nenají. Dalšími typickými příznaky pro Rettův syndrom, které nás také trápí jsou stereotypní pohyby rukou, velké výkyvy nálad, vysoké svalové napětí - tenze, poruchy spánku a autistické rysy chování. 
V souvislosti s psychickou nerovnováhou a velkými výkyvy nálad nemůžeme absolvovat veškerá potřebná cvičení v terapeutických centrech či lázních, protože musíme vždy respektovat momentální Berunčin stav a rozpoložení.
Proto je pro nás důležité mít potřebné pomůcky doma a používat je kdykoliv je to možné.
Díky blízké spolupráci s odborníky a jejich odborném vedení a dohledu, společně s rodičovskou intuicí, láskou, trpělivostí, vnímavostí a důvěrně známým prostředím - domovem, se snažíme o co nejkvalitnější a nejkomplexnější péči o Berunku doma.
Ze srdce děkujeme pokud se rozhodnete nám naši cestu ulehčit a Berunce tímto zkvalitnit život.

 Prostředky na pomoc Berunce zasílejte na: