Skip to main content

O nás

Iniciativa DĚTI DĚTEM zastřešuje sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, pořádané na podporu charitativních projektů, přesněji dětí, jenž potřebují podat pomocnou ruku. DĚTI DĚTEM pomáhají s prezentací, medializací a osvětou spojenou s naplňování specifických potřeb a řešení specifických problémů hendikepovaných dětí. Hlavní činnost iniciativy DĚTI DĚTEM spočívá v organizaci sportovních, kulturních a společenských akcí pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte.

Kromě pomoci potřebným dětem chceme, aby děti sportovali, proto převážná část našich akcí je sportovního charakteru ( fotbalové, florbalové, tenisové turnaje ), kde chceme přinášet smysl dvojí radosti. První je ta, že děti sportují, nesedí u pc či televize, mají radost ze sportu, kterou si poté ponesou sebou v průběhu celého života. Také mají radost z ocenění, které na našich akcích každý účastník obdrží (medaili, pohár). Druhá radost je ta, že svým startovným přispějí konkrétnímu dítěti. Na našich akcích se tak potkávají zdravé děti s těmi postiženými a je to vzájemně velice prospěšné. Není nic krásnějšího než zájem zdravých dětí právě o to znevýhodněné nebo řekněme postižené. .... Děti se potom seznamují ze světem hendikepovaných lidí, daleko lépe jej vnímají a co je krásnější, chtějí pomoci. Pořádáme i hudební akce a divadelní představení.

Chceme přinášet do rodin zásadní pomoc, která ovlivní chod rodiny a proto finanční částka pomoci musí překračovat 100 tisíc na rodinu, čili pořádáme akce do naplnění tohoto limitu.