Skip to main content

Kup si triko

Jménem iniciativy DĚTI DĚTEM bych Vás chtěl touto cestou požádat ospolupráci na našem projektu KUP SI TRIKO – POMŮŽEŠ MAXÍKOVI (viz plakát v příloze).Celý projekt spočívá v pomoci 13.letému Maximovi Pokojovi ze Šumperka, který nutně potřebuje invalidní vozík.

Nyní mi dovolte, abych v krátkosti představil naši organizaci.

Iniciativa DĚTI DĚTEM zastřešuje, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, pořádané na podporu charitativních projektů, přesněji dětí, jenž potřebují podat pomocnou ruku. DĚTI DĚTEM pomáhají s presentací, medializací a osvětou spojenou s naplňováním specifických potřeb a řešení specifických problémů hendikepovaných dětí. Hlavní činnost iniciativy DĚTI DĚTEM spočívá v organizaci sportovních, kulturních a společenských akcí pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte.

Kromě pomoci potřebným dětem chceme, aby děti sportovali, proto převážná část našich akcí je sportovního charakteru ( fotbalové, hokejové, florbalové, tenisové turnaje ), kde chceme přinášet smysl dvojí radosti. První je ta, že děti sportují, nesedí u pc či televize, mají radost ze sportu, kterou si poté ponesou sebou v průběhu celého života. Také mají radost z ocenění, které na našich akcích každý účastník obdrží (medaili, pohár). Druhá radost je ta, že svým startovným přispějí konkrétnímu dítěti. Na našich akcích se tak potkávají zdravé děti s těmi postiženými a je to vzájemně velice prospěšné. Není nic krásnějšího než zájem zdravých dětí právě o to znevýhodněné nebo řekněme postižené.  Děti se potom seznamují zesvětem hendikepovaných lidí, daleko lépe jej vnímají a co je krásnější, chtějí pomoci.

Maxim Pokoj nyní potřebuje naši okamžitou pomoc a proto chceme oslovovat děti v mateřských a základních školách, seznámit je s příběhem Maxíka a požádat o pomoc. 

Pomoc Maxíkovi bude spočívat v tom, že si žácizakoupí vybrané triko s logem naší iniciativy asvé školy za částku 300,-Kč/ kus.Ta celá poputuje na sbírkový účet naší iniciativy na nákup tolik potřebného invalidního vozíku, jehož cena se pohybuje kolem 130 tisíc korun.

V příloze zasíláme společně s plakátem objednávkový formulář. V případě, že se rozhodnete škol do projektu zapojit, prosíme o jeho předání třídním učitelům, pomocí něhož mohou s dětmi provést v jednotlivých třídách objednávky a vybrat si tak trika z několika barev (každá třída jednu barvu). Termín pro zpět zaslání  objednávky je 20.11.2022.

S hotovými tričky bychom poté přijeli a dětem povykládali o naší pomoci a činnosti. Jestli Maxíkovizdravotní stav dovolí, chtěl by rovněž zavítat mezi děti a podělit se s nimi o svůj příběh či odpovědět na různé otázky či dotazy. Každopádně budeme mít k dispozici  invalidní vozík, na kterém si každé z dětí bude moci vyzkoušet, jaké to je býti připoután na vozík. A tak celá tato naše akce může být zároveň i osvětou pro děti nebo alespoň takové jednoduché seznámení se s problematikou hendikepovaných dětí.

Budeme velice rádi, pokud se Vaše škola připojí k pomoci Maxíkovia stane se tak součástí naší velké rodiny DĚTI DĚTEM. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit.